Kurumsal Meditasyon Programları

Kurumsal meditasyon programı, Evrimsel Öğrenme Merkezi (CEL) tarafından geliştirilmiştir.

Corporate meditation

Meditasyon benim şirketim için ne yapabilir:

Stratejik amaçların ve önceliklerin belirlenmesini geliştirir

İnsan ilişkileri sermayesini ve müşteri memnuniyetini arttırır

Hem uygulama bölümünde hem idari kısımda yenilik sürecini güçlendirir

En iyi uygulamaların geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlar

Çalışanlar ve toplum söz konusu olduğunda "iyilik gözetme" görevini yerine getirir

  

 

Meditasyon benim işyerim için ne yapabilir:

Bireylerin performansını ve memnuniyetini arttırır

Gruplar arası ilişkilerin etkinliğini arttırır

Kişinin kendi kendini motive ederek olumlu davranışlar edinmesini yaygın hale getirir: ilgi, güven, etik davranış

Yaratıcılık ve sinerji içeren sorun çözümü

Müşteriye hizmet edebilme kabiliyeti ve tavrı

Yıkıcı rekabete karşı yapıcı işbirliği

 

Meditation birey olarak benim için ne yapabilir:

Fiziksel ve psikolojik sağlığı geliştirir

Stresle başa çıkabilme yeteneği (dayanıklılık ve iyileşme)

Duygusal olgunluk ve denge

Daha çok yaratıcılık ve risklere karşı tolerans

Daha etkin kavrama süreçleri (hafıza, analiz, değerlendirme)

Etik uygulama ve değerler sözkonusu olduğunda doğru ile yanlış ayırt edebilme