RAGALAR 

(Örnek dinlemek için ragaların resimlerine tıklayın)  


Raga Purva

Dolunay Ragası

Raga Kumbha

Raga Shri

Raga Gujari

purva

fullmoon

kumbha ragashri

raggujari


“Raga, insanların kalplerine ve akıllarına iz bırakandır.”


Raga (Sanskritçe’de "Raga" nın kelime anlamı “renk" ya da “ruh hali“dir) , Klasik Hint müziğinde kullanılan melodik modlara atıfta bulunur. Bir raga, bir melodinin üstüne kurulu olduğu beş ya da daha fazla sayıda notaya dayanır. Ragalar belirli melodilere de işaret edebilirler. Klasik Hint müziği geleneginde ragaların farklı “ruh hallerini” uyandırdığına inanılır. Böylece, dinleyen kişinin deneyimini “resmeder”. Bunlar çoğu zaman bir mevsime ya da günün bir anına denk düşecek biçimde seslendirilirler. Klasik Hint müziği her zaman raga üstüne kurulur. Popüler Hint film müzikleri gibi klasik olmayan müzik de bazen kompozisyonlarında ragalar kullanırlar. Ragini, raganin “dişi” eşi için kullanılan kadim bir terimdir. Notalar her ne kadar raga’ların önemli bir kısmı olsalar da, tek başlarına ragayı oluşturmazlar. Raga gamdan öte bir şeydir. Pek çok raga aynı gamı paylaşırlar. Bazı Hindustani (Kuzey Hindistan) ragalarına günün belirli bir anı ya da belirli bir mevsim atfedilir. Mesela muson zamanında musonlarla bağdaştırılan Malhar raga grupları çalınır. Yine de bu tarifler kati bir şekilde uygulanmaz.

 

 

hindol

Raga Hindol & Raginiler

ragapenchami

 

Raga Panchami

vasanta

Raga Vasanta

deepak

Raga Deepak

saranga

Raga SarangaRaga melodik bir uygulamanın genel türünü tarif eder. Ayrıca, ezgiyi oluşturmak için bir dizi kural da ortaya koyar. Gam boyunca yukarı ve aşağı doğru hareket etmek için geçerli olan kuralları belirler. Hangi Swara (notalar) daha çok kullanılmalı ve hangileri daha az. Hangi notalar hangi sözcüklerle, yani gamakalarla, kullanılmalı ve hangi sözcüklerden uzak durulmalı vs. Sonuç, melodileri bestelemek ya da geliştirmek için kullanılabilecek bir çerçevedir. Bu da notalar dahilinde sonsuz çesitlilik getirir. Ragaların şaşırtıcı çokluğu pek çok ressama ilham vermiştir. Bu şekilde ragaları ve raginileri krallar ve kraliçeler olarak resmeden zengin bir temsil geleneği doğmuştur. Bunlar kendine has bir biçimde insan ruhunu büyülerler.

 

Yedi notadan ikisi, Sa ve Pa, değişmez. Diğer dört nota, Re, Ga, Dha ve Ni dört yeni nota yaratacak şekilde yarım ton alçalabilirler. Bunlara sırasıyla Komal Re, Komal Ga, Komal Dha ve Komal Ni denir. En sonunda Ma notası Tivra Ma oluşturmak için yarım ton yükseltilebilir. Temelde Komal notalarını kullanan ragalar daha lirik ya da romantiktir ve nostaljik duygular yaratır, insan ruhunu memnun ederler. Bu da Klasik Batı müziğindeki minör moduna benzer. Aksine Tivra Ma kullanan ragalar Batı’daki majör moduna benzer biçimde dinamizm ve hareketi ifade ederler. Yukarıda ifade edildiği gibi her raga gamın yukarısı ve aşağısı boyunca nasıl hareket edileceğinin kurallarını belirler. Her raganın üç temel nota dizilimi vardır: Aaroh, Avaroh ve Pakad. Aaroh yükselmedir ve Avaroh da alçalma. Her Raga’nın bir Pakad’i vardır. Bu da o Raga’yı kendi has kılan notalar takımıdır. Her raganın yanındaki SRGMPDN işaretine tıklayarak ona ait Aaroh, Avaroh ve Pakad’i dinleyebilirsiniz. Her ragadaki nota dizisinin yarattığı farklı ruh hallerini kendiniz hissedebilirsiniz.

 

ragapenchami